Politica de utilizare Cookie-uri

INFORMAȚII DESPRE UTILIZAREA "COOKIES"

DEFINIȚII

1. Administrator - înseamnă SC ARCO CENTER SRL cu sediul in Str. Mașina de Pâine nr. 49, sector 2, București, Romania, care prestează servicii în formă electronică, stochează informații și are acces la informații de pe echipamentele Utilizatorului,

2. Portal - înseamnă pagina de Internet sau aplicația care este utilizată de Administrator pentru conducerea portalului de Internet care funcționează pe adresa: www.arcocenter.ro.

3. Cookies - înseamnă date teleinformatice, în special fișiere text mici, salvate și stocate pe echipamentele prin care utilizatorul accesează paginile Portalului,

4. Cookies Administrator - înseamnă cookies postate de Administrator, legate de furnizarea de servicii electronice de către Administrator prin intermediul Portalului.

5. Cookies Externe - înseamnă cookies postate de partenerii Administratorului prin intermediul paginii de Internet a Portalului,

6. Echipamente - înseamnă echipamente electronice prin intermediul cărora Utilizatorul obține accesul la Portal,

7. Utilizator - înseamnă entitatea pe seama căreia, în conformitate cu Regulamentul și legislația în vigoare pot fi prestate serviciile în formă electronică sau cu care poate fi încheiat un Contract de prestare a serviciilor în formă electronică.

TIPURILE FIȘIERELOR COOKIES UTILIZATE DE ADMINISTRATOR

1. Fișierele Cookies utilizate de Administrator sunt sigure pentru Echipamentul Utilizatorului. În mod special, nu este posibilă pătrunderea prin intermediul acestora în Echipamentele Utilizatorului a virușilor sau altor tipuri de programe nedorite sau de tip malware. Aceste fișiere permit identificarea programelor folosite de Utilizator și adaptarea funcționării Portalului la necesitățile individuale ale fiecărui utilizator.

2. În cadrul fișierelor Permanente sau de Sesiune, Administratorul utilizează următoarele tipuri de fișiere COOKIES:

a) Fișiere COOKIES Necesare - acest tip de fișiere COOKIES este indispensabil pentru funcționarea adecvată a Portalului. Datorită acestor fișiere Administratorul poate într-un mod sigur să efectueze astfel de operațiuni ca de ex.: realizarea comenzii Utilizatorului, „salvarea” Utilizatorului înregistrat în Portal după trecerea pe altă pagină de Internet sau completarea automată a datelor de expediție în timpul achiziției. Blocarea acestui tip de fișiere în browserul Utilizatorului poate avea ca efect funcționarea neadecvată a Portalului.

Scopurile detaliate pentru utilizarea fișierelor COOKIES Necesare:

REALIZAREA PROCESELOR INDISPENSABILE PENTRU FUNCȚIONALITATEA COMPLETĂ A PAGINILOR DE INTERNET

  • adaptarea conținutului paginilor de Internet ale Portalului la preferințele utilizatorului și optimizarea utilizării paginilor de Internet ale Portalului. În mod special, aceste fișiere permit recunoașterea parametrilor de bază ai.
    Echipamentului Utilizatorului și listarea corectă a paginii de Internet, adaptând-o la necesitățile individuale ale acestuia;
  • deservirea adecvată a programului de parteneriat, permițând în mod special verificarea surselor de transferare a Utilizatorului pe paginile de Internet ale Portalului,
  • permiterea utilizării funcțiilor de „Wishlist” și „Coș”.

GARANTAREA SIGURANȚEI ȘI A FIABILITĂȚII PORTALULUI

b) Fișiere Analitice COOKIES - acest tip de fișiere COOKIES este utilizat de Administrator atât pentru a analiza comportamentul Utilizatorilor în Portal în scopuri comerciale ale Administratorului, cât și pentru a permite Administratorului să înțeleagă modul în care Utilizatorii folosesc Portalul, și care funcționalități ale Portalului necesită îmbunătățire sau actualizare. Informațiile obținute de Administrator prin fișiere COOKIES analitice sunt anonime. Pe baza acestora, Administratorul nu poate identifica Utilizatorul de la care sunt obținute informațiile,

c) Fișiere de personalizare COOKIES - permit analiza comportamentului Utilizatorilor pe paginile Portalului și a preferințelor de achiziție ale acestora, ceea ce permite să se ofere Utilizatorilor sugestii personalizate de produse, efectuarea de modificări în funcționalitatea paginilor Portalului și postarea de conținut sponsorizat, Datele obținute prin acest tip de fișiere COOKIES pot fi utilizate pentru a îmbunătăți sistemele și software-ul existent și pentru a dezvolta noi soluții și funcționalități,

AUTORIZAREA UTILIZATORULUI ÎN PORTAL ȘI ASIGURAREA SESIUNII UTILIZATORULUI ÎN PORTAL

  • salvarea sesiunii Utilizatorului Portalului (după autentificare), Utilizatorul având așadar posibilitatea de utilizare a subpaginilor Portalului fără a introduce de fiecare dată numele de utilizator și parola;
  • configurarea adecvată a funcțiilor alese ale Portalului, permițând în mod special verificarea autenticității sesiunii browserului,
  • optimizarea și creșterea eficienței serviciilor prestate de Administrator.

d) Fișiere COOKIES de marketing - acest tip de fișiere COOKIES permite Administratorului să adapteze reclamele afișate la preferințele și interesele Utilizatorilor. Cu ajutorul acestora, entitățile care cooperează cu Administratorul, cum ar fi operatorii de Facebook sau Instagram, vor putea ajusta corect conținutul publicitar afișat astfel încât acesta să fie adaptat preferințelor dumneavoastră.

8. Pentru funcționarea adecvată a Portalului sunt indispensabile numai fișierele COOKIES Necesare descrise mai sus. În ceea ce privește celelalte tipuri de fișiere COOKIES, Utilizatorul poate consimți utilizarea acestora, dar nu este obligat.

9. Fișierele COOKIES Externe sunt furnizate de partenerii noștri: în domeniul Fișierelor COOKIES Necesare, analitice, de personalizare sau de marketing.

MANAGEMENTUL FIȘIERELOR COOKIES ÎN PORTAL

1. Utilizatorul poate gestiona scopul utilizării de către Administrator a fișierelor COOKIES analitice, de personalizare și de marketing folosind butonul de mai jos - "Setari Cookies" sau direct din setarile browserului - Privacy.


PERIOADA DE STOCARE A FIȘIERELOR COOKIES

Dacă Utilizatorul nu șterge fișierele COOKIES de pe echipamentele sale, acestea vor fi stocate pentru o perioadă de 180 de zile de la introducere.Email informatii&suport 24/7
contact@arcocenter.ro
Telefon informatii&suport
+40 726 880 626
Telefon informatii&suport
+40 730 114 109